บทนำ 

        ในปี 2531 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. คอนสตรัคชั่นได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับงานก่อสร้างอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมากตามสภาวะเศรษฐกิจขณะนั้น     ต่อมา ธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค. คอนสตรัคชั่น ขยายตัวอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมก่อสร้างและลูกค้า ต่างให้การยอมรับในความตรงต่อเวลา, ประสิทธิภาพในการทำงานโดยเน้นความปลอดภัย และคุณภาพของผลงาน

        ดังนั้นในเดือนเมษายน 2537, จึงได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด พร้อมทั้งเพิ่มทุนเป็น บริษัท เอ็น.เค.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อเป็นการตอบสนองการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น  และโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไป  เราตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพของงาน และการให้บริการที่ดี เพื่อการปรับตัวให้ดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

        ปัจจุบันนี้, บริษัท เอ็น.เค.จี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีผลประกอบการรวมปีละประมาณ 200 ล้านบาท  เรามีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งอาคารประเภท พานิชยกรรม,  ที่อยู่อาศัย และอุตสาหกรรม ยิ่งกว่านั้น, เราภูมิใจที่ใด้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเดิมเมื่อต้องการก่อสร้างโครงการใหม่

ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท

เอ็น.เค.จี.เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด

ก่อตั้ง

เมษายน พ.ศ. 2537

สำนักงานใหญ

1697/155 อาคารจิตราภาเพลส ชั้น 14  ถนนลาดพร้าว

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่

(2) 1756/2537

ทุนจดทะเบียน

17 ล้านบาท

Back