ธรรมเทศนา

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ทุกข์

สติรักษาจิต

ธาตุ-ขันธ์-อายตนะ สัมพันธ์

การฝึกหัดจิตให้มีสติทุกเมื่อ

โทษของอุปกิเลส๑๐ แสดงโทษของวิปัสสนูปกิเลสที่เกิดจากการปฏิบัติ

โมกขุบายวิธี  ฌาน สมาธิ ภวังค์ นิมิต

ส่องทางสมถวิปัสสนา แสดงสมถะและวิปัสสนา

เทสโกวาท

สิ้นโลก เหลือธรรม

สิ้นโลก เหลือธรรม(ภาคปลาย)

บริกรรมภาวนา

 

 วัดหินหมากเป้ง  http://www.hinmarkpeng.org/

 

 

กลับสารบัญ 

 

 

 

 

 

hit counter

 

นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย